Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Johnss��n Gustaf:
   
 


Sida 1 av 1

Författningssamling i rättsinformatik — 2021/22
Magnusson Sjöberg Cecilia, Eklund Ängla, Johnssén Gustaf, red.
Norstedts Juridik, IT-rätt, Offentlig rätt
702 sid, 7 uppl, 2021, Pris: 316 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling i rättsinformatik — 2020/21
Magnusson Sjöberg Cecilia, Eklund Ängla, Johnssén Gustaf, red.
Norstedts Juridik, IT-rätt, Offentlig rätt
660 sid, 7 uppl, 2021, Pris: 325 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB