Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Slokenberga Santa:
   
 


Sida 1 av 1

Medicinsk rätt
Zillén Kavot, Mattsson Titti, Slokenberga Santa, red.
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
300 sid, 2020, Pris: 423 SEK exkl. moms   

European Legal Perspectives on Health-Related Direct-to-Consumer Genetic Testing
Slokenberga Santa
Jure, Offentlig rätt, EU-rätt, Marknadsrätt
374 sid, 2016, Pris: 532 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB