Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Schi��ler Jakob:
   
 


Sida 1 av 1

Straffuldbyrdelsesloven — Med kommentarer
Schiöler Jakob, Dragstedt Ane
DJØF, Straffrätt, Utländsk rätt
612 sid, 2 uppl, 2017, Pris: 856 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB