Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Deacock Adam:
   
 


Sida 1 av 1

Insolvency Litigation — A Practical Guide
Deacock Adam, McLennan Sarah
Sweet & Maxwell, Krediträtt, Insolvensrätt
Inbunden, 2 uppl, 2018, Pris: 2997 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB