Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Dahlman Christian:
   
 


Sida 1 av 1

Juridiska grundbegrepp — Vänbok till David Reidhav
Dahlman Christian, Wahlberg Lena
Studentlitteratur, Allmän rättslära, Festskrifter
403 sid, 2019, Pris: 442 SEK exkl. moms   

Beviskraft — Metod för bevisvärdering i brottmål
Dahlman Christian
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt
352 sid, 2018, Pris: 566 SEK exkl. moms   

Rätt och rättfärdigande — en tematisk introduktion i allmän rättslära
Dahlman Christian
Studentlitteratur, Allmän rättslära
128 sid, 2 uppl, 2010, Pris: 302 SEK exkl. moms   

Neutralitet i juridisk forskning
Dahlman Christian
Studentlitteratur, Allmän rättslära
96 sid, 2006  SLUT på förlag

Rättsekonomi — En introduktion
Dahlman Christian, Glader Marcus, Reidhav David
Studentlitteratur, Ekonomi
253 sid, 2 uppl, 2004, Pris: 376 SEK exkl. moms   

Konkurrerande culpakriterier
Dahlman Christian
Studentlitteratur, Skadeståndsrätt, Allmän rättslära
178 sid, 2000, Pris: 398 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB