Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Rasmussen Maria:
   
 


Sida 1 av 1

Arbetslagstiftning 2019 — Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2019
del Sante Naiti, Rasmussen Maria, Garpe Bengt, Göransson Håkan Gabinus
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
652 sid, 46 uppl, 2019, Pris: 538 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB