Propositioner

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 | Nästa
Sida 1 av 170

Prop. 2023/24:10 Ändrade belopp i euro i försäkringsrörelselagen
Regeringskansliet, Försäkringsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
29 sid, 2023, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:108 Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt
177 sid, 2024, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:112 Åtgärder för tryggare bostadsområden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
185 sid, 2024, Pris: 143 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:107 Ändringar i medborgarskapslagen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
139 sid, 2024, Pris: 143 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt, Övrigt
72 sid, 2024, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:102 Stärkt skydd för vissa polisanställda
Regeringskansliet, Offentlig rätt
58 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:93 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
55 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:92 Tydligare regler för val till Sametinget
Regeringskansliet, Offentlig rätt
138 sid, 2024, Pris: 143 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:88 En tydligare process för tillståndsprövning av elnät
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt
42 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:87 Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten
Regeringskansliet, Processrätt, EU-rätt, Straffrätt
238 sid, 2024, Pris: 235 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:86 Tillfälligt höjt tak för rotavdraget
Regeringskansliet, Skatterätt
46 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:84 Säkerhetszoner
Regeringskansliet, Offentlig rätt
82 sid, 2024, Pris: 79 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Skatterätt
42 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:81 Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt, Processrätt
188 sid, 2024, Pris: 143 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:80 Anpassning av investeraravdraget med anledning av ändrade EU-regler om statligt stöd
Regeringskansliet, Skatterätt
28 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:79 Att lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå
Regeringskansliet, Offentlig rätt
147 sid, 2024, Pris: 143 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:78 Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original
Regeringskansliet, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
96 sid, 2024, Pris: 78 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:76 Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Övrigt
9 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:74 Höjd spelskatt
Regeringskansliet, Skatterätt
20 sid, 2024, Pris: 57 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:73 Kompletterande bestämmelser till EU:s dataförvaltningsförordning
Regeringskansliet, IT-rätt, EU-rätt, Offentlig rätt
137 sid, 2024, Pris: 143 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:72 Ett utvidgat utreseförbud för barn
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
64 sid, 2024, Pris: 79 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 | Nästa
Sida 1 av 170

  © 2017 Jure AB