Integritetspolicy
Jure AB respekterar din integritet och skyddar de personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vi hanterar även personuppgifter åt övriga företag i Jure-gruppen såsom Jure förlag, Jure utbildning, Jure interaktiv, Bruun Juridik, Deal affärsjuridik och Litteraturcompagniet. För Juridisk tidskrift och Upphandlingsrättslig tidskrift för vi deras prenumerationsregister.


De typer av data vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. "Personliga data" är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan kopplas till dig.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du beställer produkter eller tjänster, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, medverkar som författare, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar kan t.ex. inkludera ditt namn, postadress, e-postadress, arbetsplats, bransch etc.
I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av specifika produkter. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.


För vilka syften samlar vi in och lagrar uppgifter

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
- Kunna leverera de produkter och tjänster som du beställer.
- Uppfylla ekonomiska åtaganden och avtal.
- Ta emot och besvara korrespondens med kunder, leverantörer, författare m.fl.
- Skicka dig nyhetsbrev och information om våra produkter och tjänster.
- Behålla historik om kundrelationen för att hantera eventuella reklamationer m.m.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer enligt nedan.


Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.
Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, så som tryckerier och externa samarbetspartners. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och underleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.


Grunder för behandling av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som angetts ovan kan det ske det enligt följande grunder:
- Avtal
- Rättsliga förpliktelser
- Samtycke
- Berättigat intresse att informera om våra produkter och tjänster


Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge affärsrelationen består eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell kund hos oss. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register såvida inte rättsliga förpliktelser eller avtal hindrar oss från detta.


Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicies och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.


Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor.
Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia.
Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla information och nyhetsbrev som beskrivs ovan.
Du kan även välja att spärra dina adressuppgifter för marknadsföringsåtgärder både per post och e-post. Avregistrering/spärr sker antingen via länk i våra nyhetsbrev eller genom att kontakta oss.
Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling om detta är tekniskt möjligt.

Våra kontaktuppgifter är telefon: 08-662 00 80 eller e-post: order@jure.se

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.