Statligt ramavtal för Juridisk litteratur 2021
Jure har tecknat ett nytt ramavtal för avtalsområdet Juridisk litteratur. Avtalet gäller i fyra år.

Avtalet ger förmånliga priser och fraktfria leveranser för statliga myndigheter under Regeringen, samt myndigheter under Riksdagen och andra offentligt styrda organ vilka lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet att den önskar vara avropsberättigade.

Kontakta oss för mer information på e-post: order@jure.se eller telefon: 08-662 00 80.