Författningssamling Moms
   
 
Författare:Alhager Eleonor , Hiort af Ornäs Leijon Lena
Titel:Författningssamling Moms
Utgivningsår:2007
Omfång:519 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139012375
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Boken innehåller de svenska lagar och den EG-rättsliga normgivning som behövs för praktiskt arbete med mervärdesskatt. Den innehåller både materiella regler och förfarandelagstiftning. Författningssamlingen lämpar sig för skattekonsulter, revisorer, studenter, domare och andra som arbetar med mervärdesskatt. Den är tänkt att utgöra ett behändigt, överskådligt och komplett alternativ till befintliga författningssamlingar för mervärdesskatt. Författningstexten är uppdaterad till den 1 januari 2007.

Boken innehåller bl.a.
· nya mervärdesskattedirektivet
· åttonde direktivet
· trettonde direktivet
· mervärdesskattelagen
· skattebetalningslagen
· taxeringslagen
· förvaltningsprocesslagen

Utöver detta omfattar samlingen lagen om förhandsbesked i skattefrågor, lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och lagen om särskilda tvångsåtgärder i skatteförfarandet m.m. Förutom lagtext och EG-rättslig normgivning innehåller boken författningsregister med förarbeten och ändringar, jämförelsetabell mellan nya mervärdesskattedirektivet och dess föregångare och en tabell över konsultationer med mervärdesskattekommittén. Det finns också ett sakregister samt innehållsförteckningar till vissa av lagarna.
 
  © 2017 Jure AB