SOU 2007:1 Telefonförsäljning
   
 
Titel:SOU 2007:1 Telefonförsäljning
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2006:76.
Utgivningsår:2007
Omfång:201 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226780
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2005 års marknadsföringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:1
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 215 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet finner utredningen att den nuvarande lagstiftningen ger ett högt konsumentskydd och att registret NIX-Telefon fungerar väl. De problem som finns med telefonförsäljning beror i första hand på att de regler som finns inte alltid efterlevs och att sanktionssystemet och tillsynen är otillräcklig. Det är ett fåtal företag som svarar för de flesta problemen.
 
  © 2017 Jure AB