SOU 2007:5 Summa summarum
� en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare?
   
 
Titel:SOU 2007:5 Summa summarum � en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare?
Utgivningsår:2007
Omfång:298 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226865
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Internutredningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:5
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att - med utgångspunkt i att medborgarna skall ha största möjliga förtroende för hur internutredningarna bedrivs - utforma ett från polis- och åklagarväsendena fristående organ för internutredningar och analysera för- och nackdelar med att inrätta ett sådant organ. Utredningens uppdrag omfattar också att lämna förslag på ett obligatoriskt utredningsförfarande vid dödsfall och allvarliga personskador i samband med polisingripande men där det inte finns misstanke om brott.
 
  © 2017 Jure AB