Svensk konkurrensrätt
   
 
Författare:Gustafsson Leif , Westin Jacob , Wrangel Clara , Bökwall Carl
Titel:Svensk konkurrensrätt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:300 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139012474
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 1260 SEK exkl. moms

 

Den svenska konkurrensrätten är materiellt baserad dels på två allmänt hållna förbud, dels på regler om företagskoncentrationer. Förbuden gäller konkurrensbegränsande avtal mellan företag samt missbruk av en dominerande ställning, och är liksom reglerna om företagskoncentrationer kopierade från motsvarande EU-bestämmelser.
Tillämpningen av dessa regler är i hög grad lämnad åt den praxis som utvecklats inom EU i enlighet med gällande EU-rätt och i Sverige mot bakgrund av den svenska konkurrenslagen. Det är först med kännedom om bakgrunden och tillämpningen hos myndigheter och domstolar inom EU och i Sverige som den svenska konkurrensrätten till fullo kan förstås.
Svensk konkurrensrätt beskriver den svenska konkurrensrätten i praktiken och förklarar de bakomliggande resonemangen. Den är disponerad för att utgöra ett lättillgängligt instrument för den som söker en överblick över den svenska konkurrensrätten eller söker svar på en enskild fråga.
I denna tredje upplaga har omfattande revideringar och uppdateringar gjorts med anledning av den konkurrenslag som trädde ikraft den 1 november 2008. Boken behandlar även den nyare praxis som utvecklats hos Konkurrensverket, Marknadsdomstolen och övriga domstolar samt på EU-nivå.
 
  © 2017 Jure AB