BRÅ rapport 2007:2 Besöksförbud
� De berörda och deras erfarenheter
   
 
Titel:BRÅ rapport 2007:2 Besöksförbud � De berörda och deras erfarenheter
Utgivningsår:2007
Omfång:79 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789185664566
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2007:2
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor, uppmärksammas allt mer. Som ett led i arbetet med att förebygga våld och otrygghet i nära relationer, infördes år 1988 lagen om besöksförbud. Sedan dess har lagen både skärpts och utvidgats. Två nya regler har införts: särskilt utvidgat besöksförbud och besöksförbud avseende gemensam bostad.

BRÅ har nu utvärderat den utvidgade lagen och hur den tillämpats. De berördas livssituation och deras erfarenhet av lagen samt deras behov av stöd och hjälp har också undersökts. Vidare har barnens situation uppmärksammats.
 
  © 2017 Jure AB