Från tanke till gärning - Del 2
� Förberedelse och stämpling till brott
   
 
Författare:Asp Petter
Titel:Från tanke till gärning - Del 2 � Förberedelse och stämpling till brott
Utgivningsår:2007
Omfång:248 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176786598
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 106
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Denna bok utgör den andra delrapporten från det projekt som går under namnet Från tanke till gärning. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och inriktat på en analys av möjligheterna att ingripa mot brottslighet på ett tidigt stadium. Projektet avses innefatta analyser av området i bl.a. rättsdogmatiskt, straffrättsfilosofiskt och rättspolitiskt perspektiv. Det föreliggande arbetet behandlar den svenska bestämmelsen om förberedelse och stämpling till brott i ett rättsdogmatiskt perspektiv. Syftet är i första hand att konstruera gällande rätt på området, men detta hindrar naturligtvis inte att också frågor av mer generell natur diskuteras.

Boken innehåller följande kapitel:
(1) Inledning,
(2) Grund och kontext,
(3) Brott, ett brott, brottet,
(4) Uppsåtskravet,
(5) Gärningsrekvisitet,
(6) Farerekvisitet,
(7) Rättfärdigande omständigheter,
(8) Frivilligt tillbakaträdande,
(9) Exkurser samt
(10) Sammanfattning.
 
  © 2017 Jure AB