KURS: Personuppgiftslagen - Tillämpning i praktiken
� Nytt kurstillfälle i Stockholm 15 november 2013
   
 
Titel:KURS: Personuppgiftslagen - Tillämpning i praktiken � Nytt kurstillfälle i Stockholm 15 november 2013
Anmärkning:Kursledare: Sören Öman och Karl-Fredrik Björklund
Utgivningsår:2013
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSPUL071
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 4900 SEK exkl. moms

 

Kurs för personuppgiftsombud, bolagsjurister, advokater, IT-ansvariga och andra personer som jobbar med olika register- och integritetsfrågor. Kursen vänder sig till deltagare som verkar i såväl privat som offentlig verksamhet och även till deltagare som har nytta av fördjupade kunskaper om PuL i sin konsultroll.

Kursledare:
- Sören Öman, Stockholm Centre for Commercial Law, utredare av ändringar i PuL, medförfattare till lagkommentaren till PuL, vice ordförande i Arbetsdomstolen, expert i Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet.
- Karl-Fredrik Björklund, Advokat och delägare vid Advokatfirman Carler, arbetar dagligen med olika former av integritetsfrågor, t.ex. datasäkerhetsfrågor, och inte minst PuL-frågor. Karl-Fredrik är bl.a. personuppgiftsombud för ett storföretag och leder vidare seminarier i informationssäkerhet, inklusive PuL, på juristlinjen.


Personuppgiftslagen (PuL) är en omfattande lagstiftning som bygger på ett EG-direktiv om dataskydd, vilken berör bl.a. alla som arbetar med olika former av register och integritetsfrågor. År 2007 lättades PuL upp för vardaglig hantering av personuppgifter utanför databaser. Det skedde efter förslag av en av kursledarna, Sören Öman. Det finns en ganska omfattande praxis kring PuL som är viktig för lagens tillämpning i praktiken. Tillämpningen av 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen upplevs ofta som svår av myndigheter.

EU-kommissionen har förra året 2012 lagt ett förslag till en dataskyddsförordning som är avsedd att ersätta det nuvarande EG-direktivet.

Kursen ger deltagarna:
– En ordentlig genomgång av PuL med praktiska exempel från rättspraxis samt tillfälle att ställa frågor
– Senaste nytt om PuL och EU-kommissionens förslag till förändringar
– Praktiska frågeställningar som relateras till deltagarnas egen verksamhet
– Möjlighet att ställa specifika frågor till kursledarna och till andra deltagare om sina egna problem inom detta område
– En kurspärm med mycket referensmaterial för att kunna lösa egna problem i verksamheten
– Möjlighet att köpa Personuppgiftslagen – en kommentar, fjärde upplagan 2011, av Sören Öman och Hans-Olof Lindblom utgiven i Norstedts Gula Bibliotek till ett mycket förmånligt pris (880 kr exkl. moms)


PROGRAM:

08.30–09.00 Samling, kaffe och smörgås
09.00–09.15 Introduktion och presentation
09.15–12.30 Detta är PuL – en koncentrerad genomgång av lagen (Sören Öman)
– Genomgång av PuL
– Genomgång av praxis
– Kommer EU att ändra PuL-direktivet?
– Nyheter

12.30–13.30 Lunch

Under eftermiddagen delas deltagarna in i två grupper för att ge ökade möjligheter till diskussion och anpassning. Deltagarna väljer själva grupp.

Grupp 1: 13.30–14.15, Grupp 2: 14.15–15.00
Det praktiska arbetet med PuL (Karl-Fredrik Björklund)
– Hur försäkrar du dig om att företaget/myndigheten uppfyller PuL?
– Personuppgiftsombudets arbetsuppgifter ur ett rent praktiskt
perspektiv
– Checklistor

Grupp 2: 13.30–14.15, Grupp 1: 14.15–15.00
Personuppgifter på Internet (Sören Öman)
– När får personuppgifter och bilder läggas ut på internet?
– När skyddar grundlagen internetpublicering?
– När kan undantaget för journalistiska ändamål åberopas?
– Genomgång av praxis, bl.a. de s.k. Ramsbro- och Bodil-domarna

15.00–15.30 Kaffe

Grupp 1 (Karl-Fredrik Björklund) 15.30–16.15
Personuppgifter i marknadsföringen
– Tillämpningen av reglerna i PuL om marknadsföring
16.15–17.00
Praktisk gruppövning, frågor och diskussion
– Genomgång av realistiska fall
– Erfarenhetsutbyte mellan deltagare/kursledare
– Goda möjligheter att ställa frågor och diskutera

Grupp 2 (Sören Öman) 15.30–16.15
PuL, offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen
– Tillämpningen av 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen
– När får/bör man fråga efter syftet med en begäran att få en personuppgift?
16.15–17.00
Praktisk gruppövning, frågor och diskussion
– Erfarenhetsutbyte mellan deltagare/kursledare
– Goda möjligheter att ställa frågor och diskutera

17.00 Avslutning

Tid: 15 november 2013.

Plats: Stockholm, Norra Latin konferenscenter, Drottninggatan 71 B

Kursavgift: 4 900 kronor exklusive moms. Vid tre eller fler anmälda utgår 10% rabatt på kursavgiften. I avgiften ingår omfattande kursdokumentation.

Sista anmälningsdag: 8 november 2013

Kontakta oss för ytterligare information och anmälan.

Olle Hed
Jure Utbildning AB
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel.: 08-662 00 80
Fax: 08-662 00 86
E-post: olle.hed@jure.se
 
  © 2017 Jure AB