BRÅ rapport 2007:15 Brottsoffer
� Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet
   
 
Titel:BRÅ rapport 2007:15 Brottsoffer � Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet
Anmärkning:Idéskrift nr 15 om lokalt brottsförebyggande arbete från Brottsförebyggande rådet.
Utgivningsår:2007
Omfång:67 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789185664603
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2007:15
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

Vem som helst kan drabbas av brott. Många behöver ett kvalificerat stöd för att bearbeta det som hänt. Denna idéskrift vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med brottsförebyggande och brottsofferstödjande verksamheter på lokal nivå. Förutom ett kortare teoretiskt avsnitt innehåller skriften beskrivningar av olika projekt där brottsofferperspektivet och det brottsförebyggande perspektivet uppmärksammas.
 
  © 2017 Jure AB