Avtal om kreditderivat
   
 
Författare:Salcic Zlatko
Titel:Avtal om kreditderivat
Utgivningsår:2006
Omfång:321 sid.
Förlag:Stockholms universitet
ISBN:9171551271
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 393 SEK exkl. moms

 

Avtal om kreditderivat är en ny avtalstyp inom bank- och finansieringsrätten som uppkom i början av 1990-talet och som numera tillämpas världen över tack vare sin flexibilitet. Fördelen med ett kreditderivatavtal är att kreditriskerna kopplade till en underliggande transaktion kan – mot betalning – överföras till en motpart utan att fordringarna byter ägare. Det innebär i praktiken att finansiella aktörer kan tjäna pengar på handel med avtalen utan att den ursprungliga fordringsägaren löper några risker.

I avhandlingen analyseras den nya finansierings- och riskspridningsformen i förhållande till gällande lagstiftning, avtalens juridiska natur och jämför dem med liknande avtalstyper – kreditförsäkringar, borgen, bankgarantier, självständiga garantier, vadhållning och spel – i svensk och engelsk rätt.

Slutsatserna är att kreditderivatsavtalen på många sätt skiljer sig från befintliga försäkringsavtal och kreditriskavtal. Den innovativa avtalsformen utvecklar finansmarknaden genom att kombinera existerande juridiska begrepp och element på ett nytt sätt. Handel med kreditrisker möjliggörs utan att några större risker tas för den som äger fordringarna.

Zlatko Salcic är juris doktor vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, varifrån han också har en jur.kand. och magister. Dessutom arbetar han som senior jurist på Exportkreditnämnden i Stockholm.
 
  © 2017 Jure AB