Svensk rättspraxis i internationell processrätt
   
 
Författare:Pålsson Lennart
Titel:Svensk rättspraxis i internationell processrätt
Utgivningsår:1989
Omfång:241 sid.
Förlag:Norstedts
ISBN:9118971814
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 137
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

SLUT på förlag

 

Här systematiseras och kommenteras svensk rättspraxis i internationellt processrättsliga frågor. Framställningen är praktiskt inriktad och i huvudsak begränsad till civila mål och ärenden. De områden som behandlas är bl.a. svensk domsrätt, rättshjälp, erkännande och verkställighet av utländska avgöranden, skiljeförfarande, utsökning och konkurs.
 
  © 2017 Jure AB