Var går gränsen
� Handledning för temaarbeten om integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott
   
 
Titel:Var går gränsen � Handledning för temaarbeten om integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott
Utgivningsår:2007
Omfång:246 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789185664641
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

Detta är en skolhandledning som ställer de viktiga frågorna om oss själva, om våra relationer till andra och om den miljö och det samhälle vi lever i. Boken innehåller fakta, berättelser, frågeställningar, övningar och diskussionsunderlag för temaarbeten om jämställdhet, kroppslig och själslig integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott. Att arbeta med dessa teman kan i förlängningen leda till en mer jämställd skolmiljö befriad från övergrepp, sexuella trakasserier och andra kränkande handlingar som dessutom kan vara lagbrott utan att vare sig förövaren eller den utsatte är medvetna om det.
 
  © 2017 Jure AB