BRÅ rapport 2007:6 Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer
   
 
Titel:BRÅ rapport 2007:6 Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer
Utgivningsår:2007
Omfång:59 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789185664610
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2007:6
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

För att våldet skall kunna hejdas eller åtminstone minskas behövs ökade kunskaper om orsakerna till att män dödar den kvinna som de har en nära relation till. Rapporten bygger på uppgifter från samtliga polisanmälda fall av dödligt våld i nära relationer under perioden åren 1990–2004. Det är den mest aktuella och genomgripande studie som skrivits i ämnet i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB