Bevisförbud
� en undersökning av möjligheterna att avvisa oegentligt åtkommen bevisning i brottmålsrättegång
   
 
Författare:Lundqvist Ulf
Titel:Bevisförbud � en undersökning av möjligheterna att avvisa oegentligt åtkommen bevisning i brottmålsrättegång
Utgivningsår:1998
Omfång:372 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783871
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 64
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 950 SEK exkl. moms

 

Bevisförbud innebär att information inte får användas under rättegång i brottmål. Frågan aktualiseras vid t.ex. polisprovokationer, privata inspelningar av telefonsamtal, olaga husrannsakan, buggning och vittnesförhör i strid med tystnadsplikt. Ståndpunkten att sådan bevisning i princip helt fritt får användas kan inte längre försvaras i svensk rätt. En anpassning till en internationell minimistandard drivs på av bl. a. införlivandet av Europakonventionen och av de begränsningar som följer av EG-rätten. I Bevisförbud diskuteras grundlagsfrågor och boken innehåller en redogörelse för tysk och engelsk straffprocess. Bevisförbud är skriven för en bred publik.
 
  © 2017 Jure AB