KURS: Immaterialrätt - Nyheter och utvecklingstendenser
� Nytt kurstillfälle i Stockholm 26 januari 2010
   
 
Titel:KURS: Immaterialrätt - Nyheter och utvecklingstendenser � Nytt kurstillfälle i Stockholm 26 januari 2010
Anmärkning:Kursledare: Ulf Bernitz, Lars Pehrson och Claes Sandgren
Utgivningsår:2010
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSIMM071
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt

Pris: 5400 SEK exkl. moms

 

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, domare, bolagsjurister, marknadsförare och andra som arbetar med immaterialrättsliga frågor.


Kursledare:
- Ulf Bernitz är professor i europarätt vid Stockholms universitet och är även knuten till University of Oxford.
- Lars Pehrson är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
- Claes Sandgren är innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap.


INNEHÅLL:

Immaterialrätten och marknadsrätten genomgår en fortsatt snabb vidareutveckling. Under kursen behandlar tre av författarna till den nya upplagan av boken Immaterialrätt centrala delar av området med särskild tonvikt på ny utveckling. Kursen ger både grundläggande information och viktig uppdatering.

Bakgrunden till kursen är att de tre kursledarna alldeles nyligen tillsammans givit ut den 11 upplagan av sin välkända lärobok och handbok Immaterialrätt. Den har reviderats högst väsentligt och på kursen kommer föreläsarna att dela med sig av sitt omfattande kunnande om den aktuella rättsutvecklingen.


PROGRAM:

9.30-11.30 Varumärkesrätten i utveckling

Professor Lars Pehrson

EU-domstolen och Förstainstansrätten har under de senaste åren avkunnat ett större antal viktiga domar som konkretiserar tolkningen av varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet. Domarna avser bl a kravet på särskiljningsförmåga och förväxling samt användningstvånget. Kursen behandlar och kommenterar denna nya praxis och vad den innebär från svensk synpunkt. Också tänkbara utvecklingslinjer kommer att beröras.

Lunch

12.30-14.15 Skyddet för alster av brukskonst

Professor Claes Sandgren

Avsnittet behandlar rättsläget i fråga om skyddet för brukskonst enligt upphovsrätten, mönsterrätten och marknadsrätten. Särskild betoning läggs på färsk praxis, t ex Maglite-avgörandena. En huvudfråga som diskuteras är hur ett effektivt skydd bäst kan uppnås.

Kaffepaus

14.30-16.15 Vart går praxis enligt nya marknadsföringslagen?

Professor Ulf Bernitz

Den nya marknadsföringslagen av 2008 bygger på EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder och innefattar en väsentligt omformulerad lagtext och fastare knytning till EU-rätten. Avsnittet behandlar vad detta innebär och i vad mån Marknadsdomstolens praxis förändrats. Tyngdpunkten läggs på transaktionstestet, vilseledande om kommersiellt ursprung, renommésnyltning och jämförande reklam. Tänkbara utvecklingslinjer berörs också.

16.15 Avslutning


Tid: 26 januari 2010.

Plats: Stockholm, Norra Latin konferenscenter, Drottninggatan 71 B.

Kursavgift: 5 400 kronor exklusive moms. Vid tre eller fler anmälda utgår 10% rabatt på kursavgiften. I avgiften ingår omfattande kursdokumentation.

Sista anmälningsdag: 19 januari 2010

Kontakta oss för ytterligare information och anmälan.

Olle Hed
Jure Utbildning AB
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel.: 08-662 00 80
Fax: 08-662 00 86
E-post: olle.hed@jure.se
 
  © 2017 Jure AB