BRÅ rapport 2007:12 Misshandel mellan obekanta - kan fler brott klaras upp? - Del 1
   
 
Titel:BRÅ rapport 2007:12 Misshandel mellan obekanta - kan fler brott klaras upp? - Del 1
Utgivningsår:2007
Omfång:64 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789185664726
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2007:12
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Misshandel av obekant är ett brott som sällan blir uppklarat. I Sverige anmäls varje år runt 800 000 så kallade mängdbrott som stöld, skadegörelse och misshandel av obekant. I endast mellan 5-10 procent av fallen binds en gärningsman till brottet. Rapporten koncenterar sig på brottet misshandel och har studerat vilka misshandelsanmälningar av obekant gärningsman som polisen utreder samt i vilken utsträckning det finns fler anmälningar som borde utredas utifrån att de har goda förutsättningar att klaras upp.
 
  © 2017 Jure AB