Parties to a Crime and the Notion of a Complicity Object
� a Comparative Study of the Alternatives Provided by the Model Penal Code, Swedish Law and Claus Roxin
   
 
Författare:Herlitz Carl Erik
Titel:Parties to a Crime and the Notion of a Complicity Object � a Comparative Study of the Alternatives Provided by the Model Penal Code, Swedish Law and Claus Roxin
Utgivningsår:1992
Omfång:600 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:917678214X
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 38
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 434 SEK exkl. moms

 

Vad betyder det att vara gärningsman respektive medverkande vid ett brott? Hur definieras den handling som någon kan vara medverkande till, och är det nödvändigt att skilja mellan gärningsman och medverkande? Författaren inventerar gällande åsiktsriktningar inom allmän straffrätt samt jämför hur tre samtida men mycket olika rättssystem (amerikansk, svensk och tysk) hanterar frågorna. Därefter ges ett nytt förslag till lagen om medverkan.

Boken är skriven på engelska.
 
  © 2017 Jure AB