Brottsoffer
� deras reaktioner och behov
   
 
Författare:Lagerbäck Björn
Titel:Brottsoffer � deras reaktioner och behov
Anmärkning:Kunskapsserien om brottsoffer nr 1:2006 (utges av Brottsofferjourernas Riksförbund)
Utgivningsår:2006
Omfång:27 sid.
Förlag:BOJ - Brottsofferjourernas riksförbund
ISBN:BOJ200601
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 161 SEK exkl. moms

 

Denna skrift ger insikter i de djupgående konsekvenser det innebär att utsättas för ett brott. Inlevelsefullt skildras hur psyket kan reagera på traumat, och de mekanismer som kan träda i kraft under processen att bearbeta händelsen.

Författaren psykolog Björn Lagerbäck ger många exempel på hur ett brott kan upplevas av den drabbade. Brottsoffers reaktioner blir begripliga och sätts i sitt psykologiska sammanhang. Dessutom finns en rad konkreta råd och anvisningar om hur man samtalar med och kommunicerar med en brottsdrabbad person - beroende på vem den utsatte är, vem den som möter brottsoffret är och vad som har hänt.

Med tydlighet framgår vikten av att bemöta brottsoffer på ett kunnigt och medmänskligt sätt för att ge bästa förutsättningar för den drabbade att en dag - så gott det går - återvända till vardagen och livet som det var innan brottet ägde rum.
 
  © 2017 Jure AB