Att skriva uppsats i rättsvetenskap
� råd och reflektioner
   
 
Författare:Kellgren Jan , Holm Anders
Titel:Att skriva uppsats i rättsvetenskap � råd och reflektioner
Utgivningsår:2007
Omfång:119 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144029795
Ämnesord:Lexikon ordböcker och språkvetenskap

SLUT på förlag

 

Ett rättsvetenskapligt uppsatsarbete är förenat med en mängd möjligheter, svårigheter och utmaningar. Författarna vill med denna bok ge vägledning om bland annat följande frågor:
- Hur kan välfungerande ämnen, som också intresserar dig, identifieras?
- Hur kan rättsteoretiska spörsmål och olika metodfrågor hanteras på ett praktiskt hanterbart men ändå seriöst och fruktbart sätt?
- Hur kan du hitta en rationell skrivprocess som passar dina personliga förutsättningar?
- Hur kan skrivkriser och dispositionsfrågor hanteras?

Att skriva uppsats i rättsvetenskap utgår från sådana frågor och problem som ofta är aktuella vid uppsatsarbetet, snarare än mer teoretiska frågeställningar. Förhoppningen är att boken därigenom skall komma till direkt nytta i skrivarbetet.

Stor vikt har lagts vid att visa på hur uppsatsarbetet kan anpassas till de egna förutsättningarna och att illustrera de stora valmöjligheterna (avseende t.ex. ämne och metod) som faktiskt finns. Om man kan identifiera ämnen och arbetsmetoder som passar ens preferenser och begåvning blir arbetet mer framgångsrikt, individuellt och lustfyllt.

Boken riktar sig till alla som ska skriva c- eller d-uppsats eller andra juridiska eller rättsvetenskapliga arbeten.
 
  © 2017 Jure AB