Licensavtalet och konkurrensrätten
   
 
Författare:Gölstam Carl Martin
Titel:Licensavtalet och konkurrensrätten
Utgivningsår:2007
Omfång:512 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176786727
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 110
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 981 SEK exkl. moms

 

I juridisk normbildning rörande frågor om konkurrens och innovation har ekonomiska teorier och argument en självklar plats. Även andra hänsynstaganden har dock haft betydelse inom såväl konkurrensrätt som immaterialrätt.

I denna konkurrensrättsliga studie undersöks hur utformningen av licensavtal reglerats i EU:s gruppundantag, kommissionsbeslut och domstolsavgöranden. Författaren gör en noggrann genomgång av olika klausultyper och redovisar utveckling och gällande rättsläge samt modern ekonomisk teoribildning inom området. Jämförelse görs med amerikansk rätt. Undersökningen visar, att EU:s konkurrensrätt utvecklats mot allt större överensstämmelse med ekonomiskt tänkande och med amerikansk rätt. Undantag från denna utveckling är, när EU:s integrationsmål fått en utslagsgivande betydelse.
 
  © 2017 Jure AB