Vem kan man lita på?
� Barn och unga berättar om brott
   
 
Titel:Vem kan man lita på? � Barn och unga berättar om brott
Utgivningsår:2007
Omfång:48 sid.
Förlag:Barnombudsmannen
ISBN:9789187448355
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 80 SEK exkl. moms

 

Rapporten beskriver hur barn och unga upplever brott och hur de ser på vuxnas agerande i samband med att brott begås. Rapporten är baserad på en undersökning bland drygt 1000 barn och unga i Barnombudsmannens kontaktklasser. Det är vuxnas ansvar att barn och unga får en trygg uppväxt och det är vuxna som ger barn och unga insikter om vad som är rätt och fel. Vuxnas brist på agerande och att vuxna inte tar sig an problemen så att barn och unga känner sig trygga, kan vara möjliga orsaker till barns och ungas syn på brott.
 
  © 2017 Jure AB