International Trade Law and Regulation 2008 - endast häften
   
 
Titel:International Trade Law and Regulation 2008 - endast häften
Anmärkning:Utkommer med 6 nr per år.
Utgivningsår:2008
Förlag:Sweet & Maxwell
ISBN:1357313608
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Periodica , Förmögenhetsrätt

Pris: 6902 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB