Ideella föreningar
� Regler, redovisning och skatter
   
 
Titel:Ideella föreningar � Regler, redovisning och skatter
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2007
Omfång:129 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144050546
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 374 SEK exkl. moms

 

Ideella föreningar är en stor och väsentlig del av svenskt samhällsliv och även en stark kraft i ekonomiskt hänseende. Ideella föreningar följer ofta bokföringslagen och i många fall även årsredovisningslagen. Denna lagstiftning, tillsammans med uttolkning av Bokföringsnämnden och föreningarnas olika sammanslutningar, har stor betydelse för merparten av föreningarna och deras bokföring, värdering av tillgångar och skulder samt årsredovisning eller årsbokslut.

Med hjälp av denna skrift vill författarna bidra till att forma en god redovisningssed för såväl löpande bokföring som årsredovisningar och årsbokslut i ideella föreningar. Här kan styrelseledamöter, personal och intressenter hämta information om grundläggande formella regler kring ideella föreningar, om löpande bokföring, om upprättande av årsredovisning/årsbokslut samt om skatter och revision.
 
  © 2017 Jure AB