Ds 2007:48 Lissabonfördraget - Del 2 Bilagor
   
 
Titel:Ds 2007:48 Lissabonfördraget - Del 2 Bilagor
Utgivningsår:2007
Omfång:404 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228722
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:48
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 254 SEK exkl. moms

 

Vid sitt möte i Lissabon den 13 december 2007 undertecknade stats- och regeringscheferna i EU:s 27 medlemsländer ett nytt fördrag - Lissabonfördraget. Detta fördrag träder ikraft den 1 januari 2009 förutsatt att samtliga medlemsländer då har ratificerat fördraget. I Sverige blir det riksdagen som tar ställning till fördraget. I promemorian beskrivs bland annat tillkomsten av Lissabonfördraget, vad det kommer att innebära för Sverige samt hur svensk författning måste ändras.
Bilagedelen innehåller: Lissabonfördraget, protokoll och bilagor, slutakten, förteckning över diverse artiklar EUF-fördraget respektive EU-fördraget samt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
 
  © 2017 Jure AB