Kjøpsloven
� 1988 og FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp med kommentarer
   
 
Författare:Bergem John Egil , Konow Berte-Elen R. , Rognlien Stein
Titel:Kjøpsloven � 1988 og FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp med kommentarer
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:812 sid.
Förlag:Gyldendal Akademisk
ISBN:9788205308473
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 1341 SEK exkl. moms

 

Denne boken kommenterer kjøpsloven og FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp, og er ment som oppslagsverk for advokater, juridiske rettsanvendere og andre som vil orientere seg nærmere om nasjonale og internasjonale kjøprettspørsmål. Etter at 2. utgave kom ut i 1995, har det skjedd store endringer i rettskildebildet på kjøpsrettens område. Vedtakelsen av ny forbrukerkjøpslov i 2002 medførte betydelige endringer i kjøpsloven, men det har også ellers skjedd endringer i kjøpsloven og lover på tilgrensende rettsområder. Tilfanget av rettspraksis og litteratur med relevans både for kjøpsloven og FN-konvensjonen har økt betydelig, og er vektlagt i denne nye utgaven.
 
  © 2017 Jure AB