Ds 2008:6 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
   
 
Titel:Ds 2008:6 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:144.
Utgivningsår:2008
Omfång:58 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228982
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:6
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att utkastet till rambeslut skall godkännas. EU:s utkast till rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet innehåller bestämmelser om vad som skall vara kriminaliserat i fråga om brott som rör deltagande i en kriminell organisation. Vidare reglerar rambeslutet bl.a. ansvar och sanktioner för juridiska personer liksom frågor om domstols behörighet. Här görs också en bedömning av vilka lagändringar rambeslutet kan komma att föranleda för svensk del. Några förslag till lagändringar läggs dock inte fram.
 
  © 2017 Jure AB