Køb
� Dansk indenlandsk købsret
   
 
Författare:Lookofsky Joseph , Ulfbeck Vibe
Titel:Køb � Dansk indenlandsk købsret
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:309 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757415155
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 545 SEK exkl. moms

 

Indholdsoversigt:
Kapitel 1. Købekontrakter og andre kontrakter
Kapitel 2. Købeloven af 1906: anvendelsesområde mm.
Kapitel 3. Om Købsaftalens indgåelse mm.
Kapitel 4. Parternes ydelser
Kapitel 5. Risikoens overgang
Kapitel 6. Retsfølger af sælgers misligholdelse
Kapitel 7. Retsfølger af købers misligholdelse
Kapitel 8. Fordringshavermora
Kapitel 9. Aftaler om købets misligholdelse
Kapitel 10. Forbrugerkøb
Litteraturhenvisninger
Domsregister
Lovregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB