SOU 2000:13 Statsgarantier för investeringar i bostäder
� en utvärdering av BKN-systemet
   
 
Titel:SOU 2000:13 Statsgarantier för investeringar i bostäder � en utvärdering av BKN-systemet
Anmärkning:Slutbetänkande.
Utgivningsår:2000
Omfång:120 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211475
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utvärdering av statliga kreditgaran
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:13
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 114 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att det statliga garantisystemet för lån till bostadsinvesteringar skall behållas men reformeras rejält. Detta innebär bl.a. att äkta garantier ställs ut och att dessa skall kunna ställas ut vid byggstart, en övergång till ett försäkringsmässigt agerande, att verksamhetens kostnader långsiktigt skall täckas av intäkterna samt en övergång till differentierade och riskrelaterade avgifter som skall kunna tas ut i förväg.
 
  © 2017 Jure AB