Computer and Telecommunications Law Review 2009 - endast häften
   
 
Titel:Computer and Telecommunications Law Review 2009 - endast häften
Anmärkning:Utkommer med 8 nr per år. Går även att köpa inklusive inbunden årsvolym. Kontakta Jure för mer information, tel. 08-6620080.
Utgivningsår:2008
Förlag:Sweet & Maxwell
ISBN:13573128H09
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Periodica , IT-rätt , Marknadsrätt

Pris: 7867 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB