SOU 2008:40 Bredband till hela landet
   
 
Titel:SOU 2008:40 Bredband till hela landet
Utgivningsår:2008
Omfång:387 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229620
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen Bredband 2013
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:40
Ämnesord:Marknadsrätt , IT-rätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att planeringen av bredband skall samordnas med kommunernas planering enligt plan- och bygglagen, på samma sätt som t.ex. el och vatten. Boverket bör analysera hur detta lämpligast kan ske. Vidare skall Länsstyrelserna och Post- och telestyrelsens (PTS) arbete med bredbandsutbyggnaden stärkas. PTS skall även analysera hur utbyggnaden av bredband skall finansieras i framtiden om bredband definieras som en samhällsomfattande tjänst inom EU. PTS skall också årligen kartlägga tillgången till bredband. I syfte att stimulera utbyggnad föreslås också ett stöd till bredbandsnät om 3 miljarder kr under åren 2009-2013.
 
  © 2017 Jure AB