RSV Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt
� exekution, avtal, konventioner & författningar
   
 
Titel:RSV Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt � exekution, avtal, konventioner & författningar
Utgivningsår:1997
Omfång:370 sid.
Förlag:Riksskatteverket
ISBN:913830855X
Serie:SKV Publikationer nr. 942 utg. 1
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

Pris: 570 SEK exkl. moms

 

Detta är en lärobok och uppslagsbok med tyngdpunkten på verkställighet av offentligrättsliga och privaträttsliga fordringar med stöd av författningar och internationella överenskommelser samt på handläggningen av svenska konkurser med utlandsanknytning. Här tas upp såväl grundläggande regler som problemområden där rättspraxis saknas eller ger otillräcklig vägledning. Vissa centrala internationella överenskommelser och EG-direktiv ingår som bilagor.
 
  © 2017 Jure AB