Ds 2008:38 Nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten
� överväganden och förslag
   
 
Titel:Ds 2008:38 Nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten � överväganden och förslag
Utgivningsår:2008
Omfång:391 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229903
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:38
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 268 SEK exkl. moms

 

Inom ramen för detta uppdrag har det utretts på vilket sätt Säkerhetspolisen kan bidra i kampen mot den grova organiserade brottsligheten.
 
  © 2017 Jure AB