Produktsäkerhetslagen
� kommentar till lagstiftningen den 1 juli 1989
   
 
Författare:Gustafsson Lars R.
Titel:Produktsäkerhetslagen � kommentar till lagstiftningen den 1 juli 1989
Utgivningsår:1989
Omfång:240 sid.
Förlag:Publica
ISBN:9138908425
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Marknadsrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 514 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB