Panteret
   
 
Författare:Iversen Bent , Kristensen Lars Hedegaard
Titel:Panteret
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:619 sid.
Förlag:Forlaget Thomson
ISBN:9788761919915
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 936 SEK exkl. moms

 

Bogen er en ajourført fremstilling af den danske panteret, som i løbet af de seneste år har undergået en række ændringer. Blandt andet blev reglerne i tinglysningsloven om virksomhedspant og fordringspant vedtaget i 2005, og trådte i kraft 1. januar 2006.

Tinglysningslovens nye bestemmelser om indførelse af en andelsboligbog har også gjort det muligt at belåne andelsboliger efter de regler, som kendes fra løsørepantsætning. Endelig har kreditforeningernes udvikling af nye låneformer også udfordret nogle af tinglysningslovens regler om pant i fast ejendom.

Siden 1. udgaven af bogen er tinglysningsloven ændret afgørende. Tinglysning vil ske elektronisk, når loven træder i kraft i efteråret 2008 – i modsætning til tidligere papirbaseret registrering.

Panteret er primært skrevet til brug for undervisningen i panteret ved de højere læreanstalter. Det pædagogiske sigte har været afgørende for udvælgelsen af de domme og inddragelsen af den litteratur, som er medtaget og behandlet i bogen. Bogen kan dog også anvendes som håndbog for praktikere, herunder især advokater, ejendomsformidlere samt penge- og kreditinstitutter.

Forfatterne professor Bent Iversen og professor Lars Hedegaard Kristensen har begge i en årrække som ansatte ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet undervist i og skrevet bøger om panteretlige forhold.
 
  © 2017 Jure AB