EG:s konkurrensrätt
� vägledande domar
   
 
Författare:Nisser Carl , Krokstäde Anna-Carin , Johnsson Mats
Titel:EG:s konkurrensrätt � vägledande domar
Utgivningsår:1995
Omfång:484 sid.
Förlag:Publica
ISBN:9138921413
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

SLUT på förlag

 

 
  © 2017 Jure AB