SOU 2008:71 Uppföljningen av kriminalvårdens effektiviseringsarbete
   
 
Titel:SOU 2008:71 Uppföljningen av kriminalvårdens effektiviseringsarbete
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:92 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230244
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen kriminalvårdens effektivitet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:71
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 193 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet har utredningen gjort en uppföljning av 2003 års effektiviseringsarbete, kriminalvårdens produktivitetsutveckling samt kostnader för Kriminalvårdens säkerhetsarbete.
 
  © 2017 Jure AB