Grupptalan i Sverige
� Bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång
   
 
Författare:Lindblom Per Henrik
Titel:Grupptalan i Sverige � Bakgrund och kommentarer till lagen om grupprättegång
Utgivningsår:2008
Omfång:716 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139009214
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag

 

Lagen om grupprättegång är aktuell när många personer berörs på ett likartat sätt som t.ex. konsumenter eller miljöstörda, vid diskriminering, massolycksfall etc. En i gruppen, liksom vissa ideella föreningar och statliga myndigheter, kan då föra grupptalan vid domstol och yrka ersättning för alla. Gruppmedlemmarna behöver inte medverka eller ansvara för några kostnader, men domen gäller även i förhållande till dem. Den här boken består av två lika stora delar: en monografisk framställning och en lagkommentar av traditionell typ. Först behandlas bl.a. ”access to justice”, den internationella utvecklingen, reformarbetet, rättegångskostnaderna samt processformens för- och nackdelar. Processtaktiska överväganden, rättspraxis (tolv svenska grupprättegångar) och utvärdering ägnas var sitt kapitel. I bokens andra del kommenteras i tur och ordning de femtio paragraferna i lagen om grupprättegång samt anknytande regler i miljöbalken.

 
  © 2017 Jure AB