Miljöstraffrätten
� Miljökontroll, miljöbrott och brottspåföljder
   
 
Författare:Träskman Per Ole
Titel:Miljöstraffrätten � Miljökontroll, miljöbrott och brottspåföljder
Utgivningsår:2010
Omfång:280 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139011491
Ämnesord:Straffrätt , Miljörätt

SLUT på förlag

 

Inom miljöpolitiken och rättspolitiken har man under senare tid allt starkare framhållit betydelsen av att bedriva en miljökontroll som också använder sig av straffrättsliga medel. Inom EU:s miljöpolitiska och rättsliga arbete har t.ex. framförts att kraftfulla straffrättsliga ingripanden mot miljöskadliga eller miljöfarliga gärningar är nödvändiga, då endast straff och andra brottspåföljder har en tillräckligt avskräckande verkan för att vara beteendestyrande och därigenom förhindra miljöskador.

Denna bok behandlar förhållandet mellan straffrätt och miljörätt, alltså en grundläggande fråga om hur miljöstraffrätten ska integreras med miljörätten i allmänhet samtidigt som den utgör en integrerad del av straffrätten. Framställningen är avsedd att ge en så heltäckande systematisk granskning som möjligt av de allmänna grunderna för ansvar för miljöbrott, de särskilda miljöbrotten, särskilt i miljöbalken, och påföljderna för miljöbrott. Framställningens fokus har lagts på den svenska miljöstraffrätten, men behandlar även ämnet i ett internationellt, särskilt EU-rättsligt, perspektiv.
 
  © 2017 Jure AB