Spridda tankar
   
 
Författare:Nordh Roberth
Titel:Spridda tankar
Utgivningsår:2008
Omfång:198 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176786994
Ämnesord:Processrätt

Pris: 560 SEK exkl. moms

 

I Spridda tankar samlas ett antal uppsatser, artiklar och rättsfallskommentarer som Roberth Nordh publicerat i andra sammanhang under åren 1994 - 2008. Här behandlas allt från talerätt i miljömål till brottmålsdomens rättskraft och bevisrättsliga frågor i både tvistemål och brottmål. Innehållets aktualitet och praktiska inriktning gör boken särskilt lämplig för advokater, domare, åklagare och andra som processar vid domstol.

Innehållsförteckning

ARTIKLAR OCH UPPSATSER
35:5 rättegångsbalken. En rättsfråga om vad?
SvJT 1994 s. 81–93 11
Om rätten att föra talan för allmänna intressen inom miljörätten
Retfaerd nr 88. Årgång 2000 s. 37–55 27
Group Actions in Sweden. Reflections on the Purpose of Civil Litigation,
the Need for Reforms and a Forthcoming Proposal
Duke Journal of comparative & International Law, Volume 11, No. 2 (2001) pp. 381–404 55
Är endast olika rättsföljder som är likvärdiga samma sak?
SvJT 2001 s. 655–665 83
Är det sak samma om saken är densamma eller inte?
SvJT 2002 s. 12–25 99
Bevisbörda och beviskrav vid kumulation av enskilt anspråk och åtal för brott
Festskrift till Per Henrik Lindblom s. 539. Uppsala 2004 117
RÄTTSFALLSKOMMENTARER
Bevis – ett begrepp med många betydelser
Analys för Pointlex, september 2006 161
Karaktärsvittnen – onödig eller relevant bevisning?
Analys för Pointlex, oktober 2007 167
Förlikningsdom och supplerande moment
Analys för Pointlex, december 2007 173
Rättskraft vid narkotikabrott
Analys för Pointlex, mars 2008 179
Invändning, åberopsbörda och erkännande
Analys för Pointlex, mars 2008 189
 
  © 2017 Jure AB