Köprätt
� enligt 1990 års köplag
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Köprätt � enligt 1990 års köplag
Utgivningsår:2008
Omfång:517 sid.
Förlag:I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik
ISBN:9789197496292
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 910 SEK exkl. moms

 

Detta är en handbok i köprätt enligt 1990 års köplag.

Boken behandlar samtliga bestämmelser i köplagen. Dispositionen följer i huvudsak lagen, men avviker i vissa hänseenden för att ämnen som har ett nära sakligt samband (såsom fel och påföljder av fel respektive dröjsmål, riskens övergång och påföljder av dröjsmål) skall kunna behandlas tillsammans. Felbegreppet presenteras efter en disposition som avviker från lagens. Vissa frågor i gränslandet till tjänsteavtal ägnas särskilt intresse, till exempel pris enligt löpande räkning.

Åtskilliga tillämpningsproblem diskuteras – särskilt i bokens centrala delar, såsom felbegreppet och prisbestämningen. Ett stort antal rättsfall uppmärksammas.

Boken riktar sig i första hand till jurister som arbetar praktiskt med köprättsliga frågor samt till studenter på avancerade kurser i köprätt.

Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor.
 
  © 2017 Jure AB