Samtyckesutredningen
� Lagskydd för den sexuella integrationen
   
 
Författare:Leijonhufvud Madeleine
Titel:Samtyckesutredningen � Lagskydd för den sexuella integrationen
Utgivningsår:2008
Omfång:124 sid.
Förlag:Thomson Förlag
ISBN:9789176102879
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

Hur bör svensk lag utformas för att ge ett fullgott skydd för varje människas sexuella integritet? Den nuvarande våldtäktslagstiftningen, tillkommen så sent som år 2005, duger inte, vare sig för att hantera dagens svenska verklighet eller att uppfylla Sveriges internationella åtaganden.

Madeleine Leijonhufvud har på miljöpartiets uppdrag gjort en genomgripande undersökning – i samma form som en offentlig utredning – av rättsläget och behovet av ett förstärkt skydd på detta för den personliga integriteten helt centrala område.

Den reglering hon föreslår är inte någon kopia av samtyckesregleringen i engelsk rätt och inte heller av den norska modellen, som uppställer straffansvar också för grovt oaktsam våldtäkt. Hon har tänkt i delvis helt nya banor och föreslår en reglering som är anpassad till principer och systematik i svensk straff- och processrätt.

Boken är ett färdigt utredningsförslag och samtidigt ett genomarbetat debattinlägg på ett brännande aktuellt område, som Integritetsskyddskommittén glömde.
 
  © 2017 Jure AB