Forældelse i praksis
� generel del
   
 
Författare:Oswald Brian Nygaard
Titel:Forældelse i praksis � generel del
Utgivningsår:2008
Omfång:347 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757417579
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 901 SEK exkl. moms

 

Forældelse af fordringer er et emne, der har betydning for stort set alle juridiske discipliner. Alle steder, hvor der er fordringer, skal man både som rådgiver, som kreditor og som øvrig involveret part kunne vurdere, om fordringen er forældet, og man skal kunne finde ud af, hvordan man afbryder forældelsen.

Selvom forældelse således er et område, der for mange er nødvendig viden, støder de fleste kun sjældent på det. Forældelse i Praksis - generel del, er en lettilgængelig, praktisk håndbog for begyndere inden for emnet forældelse. Bogen gennemgår pædagogisk og enkelt de grundlæggende regler i den nye forældelseslov, der trådte i kraft den 1. januar 2008 og som gælder for langt de fleste fordringer.

Bogen indeholder en række eksempler og oversigtsfigurer samt anvisninger på, hvorledes man i praksis skal takle de forskellige aspekter af en fordrings forældelse. Bogen henvender sig til alle medarbejdere, der kommer i berøring med fordringer, herunder rådgivere (advokater, revisorer,
inkassobureauer mv.), offentlige myndigheder (styrelser, råd, nævn mv.), forsikringsselskaber, banker, administratorer, finansieringsselskaber samt små og store virksomheder.

Indhold:

Forord
Indledning

DEL I. Guide
DEL II. Introduktion til forældelsesloven - § 1
DEL III. Den praktiske udregning af forældelsesfristen - § 27
DEL IV. Den almindelige ordning - §§ 2-3
DEL V. Fordringer særligt reguleret i kapitel 4 - §§ 4-14
DEL VI. Afbrydelse af forældelsesfristen - §§ 15-19
DEL VII. Retsvirkninger af forældelse - §§ 23-25
DEL VIII. Fravigelsesmuligheder, overgangsregler mv. - § 26 og §§ 28-31

Liste over eksempler
Bilag 1 Forældelsesloven
Bilag 2 1908-forældelsesloven
Bilag 3 DL 5-14-4
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB